Dijkdoorsnede 'De Weed'

Archeologische dijkdoorsnede 'De Weed' (juli 2010)