Boerenhoeve Schellinkhout

Een welvarende buitendijkse boerenhoeve in Schellinkhout (17 de-eeuw)

Bij de versterking van de Zuiderdijk bij Schellinkhout is in de grond een buitendijkse boerderij uit de Gouden Eeuw gevonden die nog in opvallend goede staat verkeert.

Tot 1680 stond in het voorland tussen Hoorn en Schellinkhout ongeveer zes buitendijkse woningen. Slechts een lage zomerdijk scheidde de woningen van de Zuiderzee. De boeren namen dat risico waarschijnlijk vanwege de vruchtbare grond. Doordat het gebied steeds vaker onder water liep, werd het onbewoonbaar. De Zuiderzee verwoestte de boerderijen uiteindelijk.

De funderingen van de aangetroffen boerderij zijn echter goed bewaard gebleven, Archeologen hebben bovendien fraai huishoudelijk afval gevonden, waaronder versierde borden en glaswerk. (zie de video & Foto's)


Foto's & Video van Ton Heerooms (TonHos Oosterleek)

Video van de opgraving