Video's - Oosterleek

Video's van Oosterleek, Dijkverzwaring en de bijbehorende archeologie opgravingen.


EFFE BUURTEN (RTVNH)

Leukste gat van Nederland

Het grijze verleden van Oosterleek (Jaap Kuiper)

BBQ Oosterleek 2012

Burendag 2013

Kantklosschool 100 jarig jubileum (kerk)

EFFE BUURTEN

2020 Sinterklaas in boerderij Balk

2021 Ontvangst Sinterklaas in landboot

300 jaar Oosterlekerkerk

Koninklijke onderscheiding Annemarie Sjerps

Dodenherdenking bij verzetsmonument Dirk Roos


In MEMORIAM

In memoriam Fetse Bijlsma

In memoriam Johan Ott

In memoriam Willem van Drongelen


Dijkverzwaring & Archeologie

Watermolen Schellinkhout & Sluis

Opgraving boerenhoeve in Schellinkhout.

Archeologisch onderzoek dijk bij HN80 (september 2010)_V2

Verwijderen van de 'Spuiter' onder archeologisch toezicht

Video/Foto presentatie van de dijkverzwaring (2008-2012) -V5

Het plaatsen van een nieuwe 'Inlaat" op de plaats van de oude 'Spuiter'

Archeologische dijkdoorsnede bij Oosterleek

Steenzetten van NoordseStenen bij Oosterleek.

Archeologische opgraving van skeletten in de oude dijk bij Oosterleek

Foto Presentatie archeologische opgraving grafveldje in Oosterleek