Mia Bankje

Oma Mia kreeg haar bankje terug met een officieel tintje

Mia & Fetse, ja..... die moeten toch ook op de site met een aparte pagina.

Mia, liep altijd naar een bankje bij 't Vuurtje (vuurtorentje bij Oosterleek, op de Zuiderdijk), dat deed ze dagelijks met haar rollator. Met de dijkversterking kon ze niet naar de dijk, dus ook niet naar het bankje!
Na vijf jaar toen de dijkversterking klaar was, kwam er een nieuw bankje bij het 't Vuurtje, dus Mia had haar bankje weer terug.
Een aantal dorpsbewoners hadden een leuk idee om het bankje het "Mia bankje" te benoemen, dat werd op gepakt door het Hoogheemraadschap en die gaf daar een officieel tintje aan om RTV Noordholland en de pers met fotograaf uit te nodigen. Voor Mia was er een mooie bos bloemen. Na de huldiging werd er in de Herbergh een bakkie gedaan met daarbij van Klaas een heerijke appelpunt.