Dorstige brandweer

Op 20 augustus 1920, een vrijdag, brandde in Oosterleek de midden in het dorp gelegen boerderij van Dirk Haringhuizen tot de grond toe af. Oorzaak: hooibroei. De brandweer kon niets anders doen dan proberen uitbreiding te voorkomen. Dat lukte. Méér moeite had de brandweer met het nablussingswerk. De geweldige stuit hooi vlamde telkens weer op. Met de uiterste voorzichtigheid ging men te werk en eerst donderdag de 25ste kon de dorpsbrandweer inrukken.

Tijdens het blussingswerk zette Haringhuizen bussen met melk neer bij het dorpscafé 'De Nieuwe Aanleg', recht tegenover de afgebrande boerderij; zodat de brandweermannen hun dorst konden lessen. Het zou te veel zijn om van de ijverige brandweermannen te verlangen dat ze nooit eens het café binnengingen. De nablussing was een onverwacht 'snippie' voor herbergier Evert Kaan, die 'De Nieuwe Aanleg' kort tevoren had gekocht van Kees Molenaar. Molenaar zag er - letterlijk - geen brood meer in, nadat kort na de wapenstilstand van november 1918 de Belgische geïnterneerden waren gerepatrieerd. Die hadden zich in het café graag een biertje laten inschenken door een van de beide mollige, goedogende dochters van Molenaar.

Herbergier E. Kaan diende naderhand bij de Brandraad de rekening in voor de genoten consumpties van de Leker brandweerlieden. Daaruit bleek dat er heel wat dorst was gelest. Men had er overigens ook flink de brand in gestoken, getuige het aantal sigaren dat de blussers in rook deden opgaan. De Brandraad was een gemeentelijk orgaan en zo kwam de rekening op slot van zaken bij de gemeente terecht en kon de gemeenteraad van Wijdenes er zijn zegje over doen. Daarbij ontbrak het niet aan kritiek: vooral de geheelonthouders in de raad achtten het een kwalijke zaak dat de brandweerlieden het bier zo best vonden.
Kaan had voor de zes dagen brandblussen de volgende rekening ingediend bij de Brandraad:

 
9/20 Carles Dickens à fl. 4,50                                      Fl. 40,50
1/20 Modjo à fl. 3,50                                                     Fl.   3,50
1/100 Branie à f 7,20                                                     Fl.    7,20
2/100 Wonder à f 5,—                                                   Fl.  10,00
105 stuks ? à 6 ct.                                                         Fl.    6,30
37 stuks ? à 9 ct.                                                            Fl.   3,33
115 stuks Branie á 8 ct.                                                Fl.    9,20
321 man koffie, thee en broodsnijden                       Fl.  64,20
156 gelag á 20 ct.                                                         Fl.  31,20
142 gelag á 15 ct.                                                          Fl.  21,30
81 gelag á 25 ct.                                                            Fl.  20,25
426 kaartjes a 20 ct.                                                     Fl.  85,20
100 stuks lager bier en kogels (kogelflesjes)             Fl.  20,00
30 stuks Pils en Munsch Bie                                       Fl.    7,50
Betaald (aan) W. Mantel, P. Roos boter en kaas        Fl.   48,27
1 L. petroleum voor lampentullen                              Fl.   45,00
Totaal Fl. 378,40