Joop Keulen

Joop Keulen   †24 februari 2021
Heel onverwachts kwam Joop Keulen te overlijden.
Oosterlekers hingen spontaan de oosterlekervlag uit, half stok en begeleide hem naar de kerk, zijn laatste rustplaats.
Het was indrukwekkend, hoe de stoet lopend door Oosterleek naar de kerk liep.

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.