Kantklosschool 100 jarig jubileum

KANTKLOSSCHOOL "IEDER VOOR ALLEN WIJDENES" 100 JAAR


In het landelijke dorp Wijdenes werd op 25 februari 1914 de Vereniging "Ieder voor Allen"opgericht.
Onder de paraplu van deze vereniging waren een naaischool en een kantklosschool.
Mevrouw de Jager Meezenbroek- van Beverwijk, oprichtster van de school werd de lerares en de directrice.
Naast haar was ook een lerares voor de naaischool actief.

De eerste leerlingen kwamen in het begin uit Wijdenes, Oosterleek, Venhuizen en Oosterblokker.
Kantklossen vond men in 't begin in Wijdenes een rariteit.
Als de meisjes les gingen nemen op de naaischool waren zij daarnaast verplicht te gaan klossen.
De school heeft in de afgelopen eeuw in veel verschillende locaties gezeten.

Omdat Mevrouw de Jager Meezenbroek haar man dominee was in Wijdenes werden de allereerste lessen in de Pastorie gegeven. Daarna volgde consistoriekamer, café, oude school. Maar de meest bijzonder locatie was de Stofmolen waar 35 jaar lang de kantkloslessen werden gegeven.
Laatste onderkomen in Wijdenes was de Lagere school. Eind jaren 90 werd duidelijk dat de school weer moest verhuizen.
Jammer genoeg was er geen locatie in Wijdenes en werd er binnen de gemeente verhuisd naar Schellinkhout, waar de kantklosschool nu nog steeds is gevestigd.
Dit leidde er toe dat aan de naam "leder voor Allen ", "Wijdenes" werd toegevoegd om zo de oorsprong te laten voortbestaan.

In 1925 hebben 3 jonge dames , Alie Groot, Marijtje Leeuwrik en Sijtje Balk ( uit Oosterleek) een tasje geklost voor Prinses Juliana.
Zij mochten dit tasje in het paleis Noordeinde aanbieden aan de Prinses.
Zij maakten de reis naar Den Haag samen met Burgemeester de Goede uit Wijdenes. Dat was voor deze dames een wereldreis, waar zij jaren later nog over spraken.

Dit tasje is ook te bewonderen tijdens de expositie.

In 1999, bij het 85 jarig bestaan, gaf de kantklosschool een expositie in het Kerkje van Oosterleek, genaamd "Feestelijk gedekt met Kant".
Nu in 2014 wordt het 100 jarig jubileum gevierd met de expositie "Een Kanten Eeuw". Deze wordt ook in het Kerkje van Oosterleek gehouden.

Er wordt tevens een boek uitgegeven met dezelfde naam "Een Kanten Eeuw" hierin wordt de 100 jarige geschiedenis beschreven, geïllustreerd met veel foto's en kantklospatronen.
De kantklosschool is met haar tijd meegegaan, kloste men vroeger met wit of crème garen tegenwoordig zijn alle denkbeeldige kleuren en allerlei soorten garens mogelijk. En niet alleen vlakke voorwerpen, maar ook 3 dimensionaal kantwerk behoort tot de mogelijkheden.

Dit alles is te zien op de expositie. Verleden en Heden ontmoeten elkaar op deze expositie.
De kantklosschool "leder voor allen Wijdenes" is de enige nog bestaande kantklosschool in Nederland.
De school heeft momenteel 2 gediplomeerde leraressen, die 6 dagdelen per week lesgeven aan 95 leerlingen.
De leerlingen komen tegenwoordig uit heel Noord Holland en zelfs daarbuiten o.a. Veenendaal en Noordwolde.

Tijdens de viering van het 100 jaar bestaan 25 februari 2014 reikte, de Burgemeester van Drechterland, de heer R. van der Riet namens de Koning de ERE-penning in GOUD met bijbehorende OORKONDE uit, aan de voorzitter van de school mevrouw L. Brons.

Een eerbetoon aan allen, die in de afgelopen 100 jaar, de belangen van de kantklosschool hebben behartigd.


Video van het 'Kantklossen' in Schellinkhout


Klik op de onderstaande foto's, voor de foto-impressie: